PASTELKOVNÉ pro prvňáčky z Hodonína

09.06.2021

Od nového školního roku 2021/2022 přispěje město Hodonín žákům prvních tříd základních škol darem ve výši 

2 500,- Kč na jednoho žáka. 

Příspěvek bude sloužit na částečné pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do první třídy základní školy. Pravidla pro poskytování příspěvku schválili v říjnu radní města.

O příspěvek budou moci požádat rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, kteří splňují tyto podmínky:

  • dítě nastoupí od 1.9. do 1. třídy základní školy v Hodoníně,
  • dítě a žadatel mají ke dni podání žádosti trvalé bydliště v Hodoníně avšak mimo úřední adresu (adresu úřadu). Tato podmínka neplatí pro děti v Dětském domově a v náhradní rodinné péči v Hodoníně,
  • dítě a žadatel nejsou ke dni podání žádosti dlužníkem města nebo organizací zřízených a založených městem,
  • žadatel podá v době od 1.7. do 31.8. žádost o poskytnutí tohoto daru,
  • žadatel předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a sdělí bankovní spojení (dar bude poskytován pouze bezhotovostně), žadatel, který není rodičem, předloží také dokument dokládající, že je mu dítě svěřeno do péče,
  • žadatel uzavře s městem Hodonín smlouvu o poskytnutí finančního daru

Žádost můžete stahovat přímo z našich stránek, dále je k dispozici na  www.hodonin.cz (odbor sociálních věcí a školství, ve složce Aktuálně) nebo na MěÚ Hodonín, Národní třída 25, oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství, v kanceláři č. 113, kde ji lze také osobně podat.

Rodičům, kteří pobírají dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí, doporučujeme podání žádosti nejdříve konzultovat se zaměstnanci úřadu práce.