Ošetřovné pro OSVČ

26.03.2020

Vážení rodiče,

pokud jste osoby samostatně výdělečně činné a zůstali jste s dětmi doma v době mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, máme tu pro Vás aktuální informace:

Vyplácení peněžní podpory pro OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla, jako pro zaměstnance.

  1. Finanční příspěvek pro OSVČ náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
  2. Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.
  3. Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců.
  4. Vyplácet se bude na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu.

Další informace získáte přímo na stránkách MPO.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum--253649/

Poznámka pro rodiče zaměstnance: Stále čekáme na tiskopis od ČSSZ, pokud jste si zažádali o ošetřovné přes reditelstvi@zsvancur.cz, po obdržení předepsaného formuláře budeme tyto žádosti ihned vyřizovat.

Děkujeme za pochopení.