Ošetřovné pro OSVČ

01.04.2020

Vážení rodiče,

pokud jste osoby samostatně výdělečně činné a zůstali jste s dětmi doma v době mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, máme tu pro Vás aktuální informace:

Vyplácení peněžní podpory pro OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla, jako pro zaměstnance.

  1. Finanční příspěvek pro OSVČ náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
  2. Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.
  3. Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců.
  4. Vyplácet se bude na základě žádosti a čestného prohlášení.

Žádost můžete vyplnit online na tomto odkazu MPO: 

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

Bližší informace získáte na adrese: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i-253750/

Pokud budete chtít jako přílohu k žádosti potvrzení od školy, budeme vydávat to stejné, co máme pro zaměstnance. Tedy Žádost o ošetřovné pro děti do 13 let věku v případě zavření školy. Stačí, když si požádáte na reditelstvi@zsvancur.cz, uvedete jméno dítěte a třídu.