Organizace vyučování na 2. stupni od 12. října 2020

09.10.2020

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření, kterým je omezena výuka na 2. stupni základních škol bude vyučování organizováno následovně:

Žáci 8. a 9. tříd se v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 účastní ve škole prezenční výuky dle upraveného rozvrhu,

Žáci 6. a 7. tříd se v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 účastní doma distanční výuky přes Google Classroom.

V dalším týdnu se situace otočí, tzn.

Žáci 6. a 7. tříd se v týdnu od 19. do 23. 10. 2020 účastní prezenční výuky dle upraveného rozvrhu,

Žáci 8. a 9. tříd se v týdnu od 19. do 23. 10. 2020 účastní distanční výuky přes Google Classroom.

V následujícím týdnu, jsou na dny od 26. do 27. 10. vyhlášeny na všech základních školách DNY VOLNA, na které navazují od středy 28. 10. do 30. 10. 2020 podzimní prázdniny, výuka nebude probíhat.

PREZENČNÍ VÝUKA

Žákům jsme upravili rozvrhy tak, aby ve škole měli možnost se učit zejména hlavním předmětům, nebo takovým, které je problematické učit distančně. Během jednoho týdne ve škole tak u těchto předmětů mají dvojnásobnou časovou dotaci.

DISTANČNÍ VÝUKA

Ostatní předměty (krom výchov) jsou učeny distančně prostřednictvím virtuální učebny GOOGLE CLASSROOM. Účast na této výuce je ze zákona povinná a plnění úkolů, eventuálně účast na případných on-line hodinách bude kontrolována vyučujícími.

V případě technických problémů s distanční výukou, nefunkčního přístupu, ztráty hesel kontaktujte prosím vedení školy a to buď na tel. 518 321 387 nebo na e-mailu: reditelstvi@zvancur.cz.

KOMUNIKACE S VYUČUJÍCÍMI bude probíhat přes prostředí Bakaláři.

STRAVOVÁNÍ V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Stravování ve školní jídelně bude umožněno všem žákům. Žáci 8. a 9. tříd chodí na obědy pravidelně vždy po 6. vyučovací hodině. Všichni žáci 6. a 7. ročníků mají aktuálně obědy na celý týden od 12. do 16. října 2020 ODHLÁŠENY a pokud mají o stravování ve školní jídelně v době distanční výuky zájem, musí se na ně prostřednictvím portálu www.strava.cz (případně na e-mail strava@zsvancur.cz nebo telefonicky na čísle 518 321 386) přihlásit a to nejpozději dnes, tj. v pátek 9. 10. 2020 do 20.00 hodin.

Přesný čas výdeje obědů těmto žákům 6. a 7. ročníků bude stanoven na základě počtu přihlášek a školní jídelna bude o tomto čase výdeje informovat v sobotu 10. 10. 2020 prostřednictvím webových stránek školy a portálu Bakaláři. Upozorňujeme žáky 6. a 7. ročníků, kteří na oběd přijdou, že oběd je nutno sníst ve školní jídelně, výdej do jídlonosičů nebude těmto žákům umožněn.

Nadále prosím sledujte webové stránky školy a prostředí Bakaláři, kde budete informováni o případných dalších organizačních opatřeních, pokud by tento systém výuky pokračoval déle než 14 dní.