Odhlašování obědů

25.08.2019

V případě nepřítomnosti je povinností strávníka si oběd odhlásit. Za odhlášení stravy jsou zodpovědni rodiče. Pokud to již nemůžete provést přes internet nebo terminál, můžete se odhlásit do 7.00 ráno telefonicky (tel. 518 321 386 - záznamník) neboprostřednictvím e-mailu strava@zsvancur.cz.

Pokud nelze stravu včas odhlásit, může rodič pouze první den nepřítomnosti žáka vyzvednout oběd do jídlonosiče v době od 11.15 do 11.30 hodin. Další dny musí být obědy bezpodmínečně odhlášeny, neboť uvařením obědu druhý a další den nepřítomnosti dochází kneoprávněnému čerpání prostředků ze státního rozpočtu.

Toto opatření neplatí pro změnu jídla! To může být provedeno nejpozději 5 dnů dopředu, jak je uvedeno výše.

V novém systému je nutností nosit čip, protože bez něj nepoznáme, jaký druh jídla je objednán. Pokud výjimečně čip zapomenete, pak:

  • na ZŠ Vančurova dostanete náhradní stravenku v kanceláři,
  • na ZŠ Mírové nám. vyčkáte, až kuchařka dle seznamu zjistí druh objednaného jídla.