Od dubna se mění platba za ŠD

19.04.2021

Vážení rodiče, s ohledem na rotační výuku, která aktuálně probíhá na prvním stupni, jsme se rozhodli upravit úplatu za školní družinu na částku 60 Kč/týden. Rodiče tak budou nově hradit pouze za týdny, kdy jejich dítě ŠD navštěvuje, tzn. např. za duben zaplatí rodiče prvňáků a čtvrťáků 2 týdny x 60 Kč, oproti tomu rodiče druháků a třeťáků zaplatí pouze 60 Kč, neboť jejich děti mohou být v ŠD pouze jeden týden (od 19. do 23. dubna). Věříme, že se jedná o pochopitelný krok, který vyplývá z aktuálního systému docházky do ŠD.

Zároveň žádáme rodiče žáků, kteří nebudou do konce června posílat děti do školní družiny, aby tuto skutečnost oznámili emailem adresovaným na druzina@zsvancur.cz. Děkujeme!

V. Procházková, vedoucí školní družiny