Od 4. ledna 2021 opět distančně... Do školy zamíří pouze žáci 1. a 2. ročníků

30.12.2020

Aktuálně platný 5. stupeň protiepidemických opatření pustí do školy pouze žáky 1. a 2. ročníků, ostatní se budou opět od pondělí 4. ledna 2021 vzdělávat prostřednictvím distanční výuky. Výjimku tentokrát bohužel nemají ani žáci 9. ročníků chystající se na přijímací zkoušky na střední školu.

Distanční výuka

Pokračovat budeme ve stejném režimu, jako v říjnu a listopadu. Žákům prvního stupně jsou úkoly zadávány prostřednictvím systému Bakaláři a on-line výuka je pro ně zajištěna prostřednictvím meetů na platformě G-SUITE (jejich rozpis najdou rodiče postupně v kalendáři Google).

Žáci druhého stupně jsou vzděláváni prostřednictvím platformy G-SUITE a to formou úkolů v jednotlivých výukových kurzech a pomocí on-line meetů. Vyučujeme všechny předměty krom výchov (Vv, Hv, Tv, Pč) a volitelných seminářů (FG, SiT, SzM, SzČJ).

Zapůjčení tabletů

Zájemci o zapůjčení tabletu pro distanční výuku zašlou obratem žádost přes KOMENS v Bakalářích na ředitelství školy. Pro zákonné zástupce bude tablet připraven k výdeji v pondělí 4. ledna 2021 od 7:30 do 8:00 hodin u hlavního vchodu do ZŠ, případně v odpoledních hodinách ve stejný den dle individuální domluvy. Tablet bude žákům zapůjčen na dobu distanční výuky na základě smlouvy o výpůjčce (podepisuje zákonný zástupce).

Strava

Obědy jsou automaticky všem žákům, kteří budou na distanční výuce, odhlášeny. Zájemci z řad žáků 3. až 9. ročníků, mají však na dotovaný oběd nárok. V případě zájmu si mohou jídlo odebrat do jídlonosiče v jídelně ZŠ Vančurova. Tyto obědy je nutné přihlásit telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 31. 12. 2020. Doba výdeje obědů distančně vzdělávaným žákům bude ve 12:45 hodin. Všem žákům 1. a 2. tříd zůstávají obědy přihlášeny. Učitelé jsou rovněž přihlášeni všichni, případné odhlášky je možné zaslat na e-mail strava@zsvancur.cz (co nejdříve).

Pronájmy Tv

Dle aktuálně platných opatření pronájmy sportovišť realizovat nemůžeme, po rozvolnění opatření budou všechny složky o obnovení pronájmu informovány.