Objednávání obědů

25.08.2019

Objednávání obědů

Objednávejte přes terminál nebo web strava.cz (č. jídelny 4135), přihlašovací jméno zpravidla příjmení.jméno. Bližší informace v článku.

Objednávat lze přes terminál umístěný v jídelně nebo přes internet 5 dní dopředu. Strávníci budou přihlášeni na následující měsíc jako obvykle po zaplacení a budou mít automaticky nastavený oběd č. 1. Budete-li chtít změnit oběd na č. 2 nebo se odhlásit, můžete použít internet nebo terminál. Na internetu budete mít možnost zkontrolovat stav vašeho stravovacího konta a pokud bude na kontě dostatek prostředků, můžete si sami stravu přihlásit (na týden dopředu). Pokud platba nepřijde, nebudete přihlášeni.

Upozorňujeme:

Přihlášku, odhlášku a změnu druhu jídla lze provést nejpozději týden dopředu. Jídelníčky budou k dispozici na 14 dnů dopředu. Návod k obsluze terminálu je vyvěšen v jídelně. Pokud budete chtít používat internet, je potřeba navštívit kancelář ŠJ Vančurova, abychom Vám tuto službu mohli aktivovat. 

Postup při přihlašování přes internet:

1. otevřít internetové stránky www.strava.cz

2. přihlášení uživatele

3. zadáte - zařízení: 4135, vaše uživatelské jméno (které jste nahlásil v kanceláři) a heslo.

Zároveň s objednáváním můžete kontrolovat stav Vašeho konta, výdej stravy i platby. Aktualizace vašich dat na internetu bude prováděna denně po 14.00. Pokud zadáte e-mailovou adresu, přijde vám e-mail, informující o provedených změnách, ovšem až poté, co byla v jídelně provedena aktualizace vašich dat. Za změny provedené na terminálu nebo po internetu zodpovídáte vy.

Pokud se na některý druh jídla přihlásí méně než 30 strávníků, tento druh se nebude vařit; bude se vařit ten, který měl více objednávek. Případnou změnu jídelníčku najdete na internetu nebo na vývěsce ve škole.

Znovu upozorňujeme, že stravné se platí zálohově, vždy do 20. předešlého měsíce, bezhotovostně.