Na co se nás často ptáte v "době covidové"

17.03.2021

Současná situace okolo pandemie a s ní spojený omezený sociální kontakt žáků, učitelů a rodičů s sebou přináší logicky celou řadu otázek, na které hledáte odpovědi. Protože se nám pomalu blíží "on-line" čtvrtletí, rozhodli jsme se sepsat Vaše často kladené otázky do jednoho článku, kde se Vám na ně pokusíme odpovědět. Vyvstanou-li z on-line schůzek s třídními učiteli další opakující se dotazy, bude tento článek v dalších týdnech aktualizován.

Kdy se vrátí žáci do škol? Bude to po Velikonocích?

Dle posledního vyjádření mluvčí ministerstva školství Barbory Peterové ze dne 16. 3. 2021 by se po zlepšení epidemické situace mohli jako první mohli vrátit děti do školek a do lavic usednout žáci prvního stupně základních škol a poslední ročník ZŠ. Podle ministra školství bude ale záležet na rozhodnutí epidemiologů. 

"V případě zlepšení epidemiologické situace bude ministerstvo zdravotnictví navrhovat otevření MŠ a prvního stupně ZŠ, posledních ročníků ZŠ a SŠ, a to s povinným testováním jedenkrát týdně s výjimkou plně očkovaných učitelů a učitelů 90 dnů po prodělaném symptomatickém onemocnění covid-19," uvedla Peterová. V základních školách by se podle ministerstva zdravotnictví měli testovat i nejmladší žáci. O problematice testování ve školách se nyní vedou odborné diskuze. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministerstvo-zdravotnictvi-koronavirus-otevreni-skol-testovani-plaga.A210316_125546_domaci_flo

Jak se změnily termíny přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia?

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek. Aktuální podoba harmonogramu je následující (posouvej termíny v galerii doleva a doprava...)

Veškeré aktuálně platné podrobnosti k přijímacímu řízení na střední školy naleznete přímo v níže uvedeném dokumentu MŠMT.

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2020/2021 (edu.cz) 

Jaké materiály smí v rámci distanční výuky učitel používat? Není použití cizích prezentací zakázané?

Všichni naši pedagogové se snaží, aby distanční výuka byla pestrá a pro žáky alespoň částečně zajímavá. Proto je pestré i množství zdrojů, ze kterých naši učitelé čerpají. Některé materiály vytváří sami, jindy sáhnou po již hotovém videu nebo prezentaci, která je sdílena jiným kolegou v rámci ČR na edukačních portálech. Nejedná se rozhodně o lenost či neschopnost učitele podobný materiál vytvořit, ale o naprosto přirozenou možnost využívat napříč celou vzdělávací soustavou digitální učební materiály (DUMy) vzniklé v rámci evropských projektů. Dokonce jednou z podmínek pro tvorbu těchto materiálů a získání příslušné dotace v projektech OPVVV bylo, že materiály musí být volně přístupné a sdílené k dalšímu využití. Mělo by být naprostou samozřejmostí, že vyučující ponechá prezentaci v té podobě, jak ji vytvořil kolega / kolegyně na druhé straně republiky. Pokud si prezentaci upraví, měl by uvést v jejím závěru zdrojový dokument, ze kterého čerpal. Podobné je to i s využitím edukačních videí na platformách YouTube, Vimeo apod.

Kdy má učitel zadávat termíny jednotlivých meetů do Google kalendáře?

V zásadě mají naši učitelé doporučeno plánovat MEETY v kalendáři na týden dopředu, pokud to situace umožňuje. Někteří využívají možnosti opakující se události, jiní zadávají termíny den, dva předem. Pochopitelně nejen žáci, ale i učitelé se mohou potýkat s technickými problémy - výpadky internetu a nefungujícím přihlášením apod. Ale vzhledem k tomu, že jedeme veškerou výuku podle aktuálně platného rozvrhu, nemělo by v zásadě žáka zaskočit, pokud se o meetu dozví později než čekal, neboť on-line hodina je v čase běžné výuky, jako by byl ve škole.

Uskuteční se v letošním školním roce čtvrtletní třídní schůzky? 

Jelikož současná situace neumožňuje osobní přítomnost žáků, natož jejich zákonných zástupců ve školních budovách, není uskutečnění klasických třídních schůzek v běžné podobě možné. Prostřednictvím třídních učitelů jste v těchto dnech informováni o možnosti individuálních konzultací s třídními učiteli, které mohou proběhnout v on-line prostředí přes Google Meet. Účast na těchto on-line schůzkách je dobrovolná a záleží zcela na zákonném zástupci, jestli možnosti konzultace s třídním učitelem využije. 

Jak je to s klasifikací ve druhém pololetí?

Jelikož není možné odhadnout, kdy a zda-li vůbec se žáci druhého stupně vrátí ve druhém pololetí do školních lavic, je účast na distanční výuce více než důležitá. Ve druhém pololetí postupně nasazujeme do distanční výuky i předměty, které jsme v prvním pololetí téměř nevyučovali. Proto najdou žáci mezi novými kurzy například pracovní činnosti, výtvarnou nebo hudební výchovu atd. Žáky chceme i za druhé pololetí klasifikovat ze všech předmětů, proto je žádoucí probrat alespoň část učiva i z těchto výchov a ověřit úroveň osvojených znalostí a dovedností. 

Zákonní zástupci těch žáků, kteří se ve druhém pololetí neúčastní výuky, neplní zadané úkoly a nezískávají podklady pro klasifikaci, budou písemnou formou ze strany vedení školy ke čtvrtletí upozorněni na tuto skutečnost. Zprávu obdrží zákonní zástupci prostřednictvím zprávy KOMENS v systému Bakaláři. Neúčast na výuce a nedostatek klasifikačních podkladů může i ve druhém pololetí vést k odložení klasifikace a v případě nesplnění komisionální zkoušky pak k opakování celého ročníku. Žáci, kteří budou na druhém pololetí hodnoceni známkou nedostatečně, budou na konci srpna konat opravné zkoušky.

Ošetřovné zaměstnanci a OSVČ?

Uzavřením 1. a 2. tříd vznikají znovu dotazy k ošetřovnému pro zaměstnance a OSVČ. Škola  nevydává žádné potvrzení o uzavření škol. Veškerou agendu za zaměstnance vyřizuje zaměstnavatel. OSVČ řeší vlastní cestou. 

Na tomto odkazu najdete veškeré důležité informace, tiskopisy, návody jak o ošetřovné požádat, kdo má na ošetřovné nárok: 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Pro OSVČ se problematikou podrobně zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Pokud si i tak nebudete vědět rady, ozvěte se. Budeme se snažit Vám i s tímto problémem pomoci.