MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

10.03.2020

Vážení rodiče,

dnes bylo vydáno mimořádné opatření, kterým se s účinností od dne 11. března 2020 zakazuje mimo jiné osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Toto opatření se tedy týká i Základní školy Hodonín, Vančurova 2, která bude od středy 11. března 2020 UZAVŘENA! Stejně tak nebude v provozu školní družina, ani školní jídelna.

Všem strávníkům budou AUTOMATICKY OBĚDY ODHLÁŠENY (průběžně, dle vývoje). Opatření bylo vydáno na dobu neurčitou, pro další informace sledujte náš FB profil a webové stránky školy.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedeného!