K přijímacím zkouškám na SŠ pouze s negativním testem

13.04.2021

Informace pro rodiče žáků 5. a 9. ročníků

Z rozhodnutí vlády ze dne 6. dubna 2021 vyplývá povinnost základních škol umožnit uchazečům o vzdělávání na středních školách testování na přítomnost viru SARS-COV-2. O výsledku tohoto testu následně základní škola vystaví potvrzení, které uchazeč o studium předloží při přijímacím řízení na SŠ. Tento test nesmí být starší 7 dní - jak je specifikováno v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje podmínky pro konání přijímacích zkoušek na střední školy. 

V naší škole budou uchazeči o studium na SŠ, kteří se budou účastnit přijímacích zkoušek, testováni v jednotném termínu, a to ve čtvrtek 29. dubna 2021. 

Žáci, kteří se hlásí z 5. ročníku na víceletá gymnázia, podstoupí test v běžném ranním čase testování pro účely účasti na prezenční výuce, tzn. od 7:45 hodin.

Žáci 9. ročníků se k testování dostaví ve stejný den po skončení distanční výuky, tj. ve 13:15 hodin. Testování proběhne dle instruktáže přítomných vyučujících v kmenových učebnách na 2. stupni v přízemí - místnosti budou označeny.

Uchazeči o čtyřleté obory, kteří nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku, ale zkoušku v jiném termínu, se k testování objednají na sekretariátu naší školy. Rovněž tento test nesmí být starší než 7 dní.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Případné dotazy ohledně testování před přijímacími zkouškami prosím směřujte na e-mail reditelstvi@zsvancur.cz, případně využijte portál Bakaláři a zašlete nám zprávu KOMENS.