Jedlá zahrada ZŠ Vančurova slavnostně otevřena

02.06.2021

V uplynulých týdnech jste možná zaznamenali čilý ruch na pozemku školy v místech, kde dlouhé roky stála pouze ne příliš často využívaná venkovní učebna. Její okolí se začalo proměňovat díky projektu "Jedlá zahrada ZŠ Hodonín, Vančurova" financovaného ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

Díky tomuto projektu, jehož hlavním účelem je podpora enviromentálního a přírodovědného vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou se okolí školy řádně proměnilo. Přírodní zahrada umožní dětem a žákům osvojovat si zábavnou a zážitkovou formou poznatky týkající se živé i neživé přírody a její ochrany, pedagogickým pracovníkům zahrada poskytne kvalitní zázemí pro názornou výuku a pro zvyšování úrovně poskytovaného vzdělání. Celkové výdaje na tento projekt činí 564 601,- Kč. Děkujeme touto cestou Městu Hodonín (žadateli projektu), že přispělo částkou téměř 85 tis. korun a postaralo se o veškeré aktivity související s realizací.

Škola již zapracovala do časových a tematických plánů napříč všemi předměty aktivity, které umožní využít zahradu nejen k výuce prvouky, přírodovědy a biologie, ale také například fyziky, matematiky nebo praktických činností - prací na pozemku a vaření. Zahrada navíc bude místem setkání dětí, rodičů a učitelů při společných projektových dnech, které plánujeme realizovat již v příštím školním roce. 

Jedlou zahradu slavnostně otevřel pan Libor Střecha, starosta Města Hodonín a pan Andrej Pavlíků, ředitel ZŠ Vančurova. Pásku společně přestřihli symbolicky 1. června 2021 ve 13 hodin a dali tak všem našim žákům krásný dárek ke Dni dětí. Co všechno v naší nové "jedlé zahradě" si již nyní můžete prohlédnout na stránce věnované tomuto projektu.

/FI/