Informace k výuce od 10. května 2021

06.05.2021

Vážení rodiče, od 10. května je plánován návrat žáků 2. stupně do škol. Žáci prvního stupně pokračují v rotační výuce dle již zavedeného rozvrhu. Výuka na druhém stupni bude probíhat po celých třídách (skupinách), a to také střídavě - týden prezenční - týden distanční výuka. Od pondělí 10. května nastupují žáci 6. a 8. ročníku, od 17. května je vystřídají žáci 7. a 9. ročníku. Pokud MŠMT nerozhodne jinak, bude po zbytek roku platit následující rozpis.

Pro výuku jsou ze strany MŠMT a MZ stanoveny následující podmínky:

  • Žáci 2. stupně budou testováni antigenními testy ve frekvenci 2x za týden (pondělí a čtvrtek po příchodu do školy - jen při prezenční výuce), pracovníci školy a žáci 1. stupně jen 1x za týden (v pondělí).
  • Podmínky a účel testování můžete nalézt na odkazu: https://testovani.edu.cz/ nebo na webových stránkách školy www.zsvancur.cz

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

V případě dotazů nás kontaktujte na: reditelstvi@zsvancur.cz; případně tel. 518 321 387.

  • Třídní kolektivy se nesmí při výuce prolínat. Bude upravena výuka v dělených hodinách. Výuka bude tedy probíhat dle upraveného rozvrhu. Úpravy rozvrhu a další podrobnosti týkající se rozmístění tříd, odchodů na oběd, času testování atd. budou žákům i jejich zákonným zástupcům zaslány zprávou KOMENS v systému Bakaláři. 
  • I nadále bude organizována činnost ŠD.
  • Žáci musí mít na obličeji roušku po celou dobu pobytu ve škole (doporučeny jsou dvě chirurgické roušky na den; popř. nanorouška 1 ks, respirátory FFP2 či FFP3 - POZOR na vhodnou velikost)
  • Další hygienické podmínky při výuce zabezpečí škola.
  • Stravování bude zajištěno pro prezenční i distanční výuku. Žáci na prezenční výuce budou hromadně přihlášeni, žáci na distanční odhlášeni. Změny řešíte obvyklým způsobem.
  • POZOR!!! - změna času pro výdej obědů pro distanční vzdělávání od 13.45. 
  • Škola i nadále zabezpečuje výuku pro rodiny, kde jsou rodiče zaměstnáni v integrovaném záchranném systému. Pokud splňujete podmínky (zaměstnání a dítě do 10 let věku), kontaktujte ředitelství školy.

Pokud by došlo k úpravám, obratem Vám tuto skutečnost sdělíme prostřednictvím systému Bakaláři a zveřejníme ji i zde na webu.