Distanční výuka od 12. 10. - informace pro žáky a rodiče

12.10.2020

Od 12. do 16. října 2020 probíhá distanční výuka v 6. a 7. ročnících naší školy. Žáci dostanou nejpozději v průběhu středečního dopoledne zadanou práci (pracovní listy, příklady, prezentace ke zhlédnutí a zpracování, doplňující úkoly k probranému učivu...), kterou následně odevzdají vyučujícím daných předmětů. Forma zadání a odevzdání práce záleží vždy na konkrétním vyučujícím daného předmětu (někdo může chtít odevzdat práci elektronicky, někdo přinést vypracované materiály osobně na hodinu prezenční výuky), nicméně čas na vypracování mají všichni žáci minimálně do pondělí 19. 10., kdy nastoupí do školy k prezenční výuce.

Pokud se učitel rozhodne, že potřebuje s žáky probírat např. novou látku prostřednictvím on-line výuky, využije k tomu tzv. MEET. Termín tohoto MEETU naleznete vypsaný v kalendáři, který je součástí aplikací na GOOGLU (pozor - je třeba být přihlášen žákovským účtem na G-SUITE). Všichni žáci byli i způsobu přihlašování a práce v jednotlivých kurzech poučeni v hodinách IT, případně i od svých třídních učitelů.


Ze kterých předmětů dostanou žáci v týdnu od 12. do 16. hodin zadanou práci?

Jedná se především o předměty, které nebudou v následujícím týdnu vyučovány prezenčně, konkrétně to budou tyto:

 • dějepis
 • přírodopis
 • výchova ke zdraví
 • výchova k občanství
 • informatika
 • finanční gramotnost
 • seminář z ČJ a M

Krom těchto předmětů mohou v učebně Google i vyučující hlavních předmětů (ČJ, M, AJ) poskytnout na dobu distanční výuky materiály k procvičení probraného učiva.

Které předměty čekají žáky v prezenční výuce od 19. října?

 • český jazyk
 • matematika
 • anglický jazyk
 • druhý cizí jazyk (od 7. ročníku)
 • zeměpis
 • fyzika
Na novém rozvrhu hodin v těchto chvílích pracujeme. Zaslán bude všem žákům a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím KOMENS v Bakalářích. Všechny hlavní předměty budou (stejně jako nyní u 8. a 9. ročníků) v týdnu od 19. října učeny ve dvojnásobné časové dotaci (pro 14 dní), tedy velmi intenzivně a to ve dvouhodinových blocích.


V případě dotazů ohledně distanční / prezenční výuky prosím kontaktujte třídní učitele, případně vedení školy přes KOMENS nebo na e-mail: reditelstvi@zsvancur.cz


Martin Fiala, zástupce ředitele pro II. stupeň (tel. 777 529 269)