Deváťáci navštívili Úřad práce ČR

18.09.2019

V rámci volby povolání míří žáci devátého ročníku naší školy každoročně na úřad práce, kde si všichni začínají pomalu uvědomovat, že dospělost je za dveřmi a je na čase zvolit si ten správný obor pro studium na střední škole. Také letošní rok nebyl výjimkou, a tak dnes v doprovodu svých třídních učitelů strávili dopoledne v této instituci, kde je čekal program zaměřený na volbu povolání.

Každý žák si zkusil napsat test profesní orientace, měl možnost projít si rozsáhlou kartotéku jednotlivých profesí, seznámit se s obory na středních školách a dozvědět se mimo jiné jak je možné následně získat rekvalifikaci pro jiný obor. Děkujeme touto cestou zaměstnancům ÚP za milý a profesionální přístup a možnost smysluplně strávit dopoledne! Věřme, že volba budoucího povolání bude pro většinu natolik zodpovědná a uvážená, že se jich na úřad práce bude vracet co možná nejméně.

/FI/