Ceny jídel ve školním roce 2019/20

24.08.2019

Ceny jídel ve školním roce 2019/20

Rozhodujícím pro zařazení do věkové kategorie je věk, který žák dosáhne v průběhu daného školního roku, tj. od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. První platba proběhne v srpnu, a to nejpozději do 20. 8., a potom vždy do 20. dne v měsíci.

Žádáme rodiče, aby si co nejdříve změnili své trvalé příkazy na stravné podle věku, a to tak, aby platby na září, prováděné v srpnu, byly již zvýšené. Pokud máte na sporožiru zadaný souhlas s inkasem, ověřte si, prosím, výši finančního limitu.

Věková kategorie 7 - 10 let  ....................................... 24,- Kč/oběd .....................


480 Kč

Věková kategorie 11 - 14 let ....................................... 26,- Kč/oběd .....................


520 Kč

Věková kategorie 15 - 18 let ...................................... 28,- Kč/oběd .....................


560 Kč

Cizí strávníci ................................................................. 65,- Kč/oběd ..........


není stanovena