Placení stravného

31.07.2019

Stravné se platí vždy dopředu zálohově několika způsoby:

  • Trvalým příkazem ze soukromého účtu u kterékoliv banky na náš účet u Komerční banky č. 1656440257/0100. Variabilním symbolem u nově přihlašovaných není rodné číslo dítěte (na rozdíl od dřívějška), ale číselný kód, který vám bude přidělen v kanceláři ŠJ.
    Trvalým příkazem lze platit stravné + školné školní družiny dohromady (pouze u ZŠ Vančurova).
  • Platbou v hotovosti u peněžní přepážky Komerční banky na účet: 1656440257/0100. Je možno složit zálohu, případně si vypočítat přesnou částku podle počtu pracovních dnů v následujícím měsíci. Variabilním symbolem u nově přihlašovaných není rodné číslo dítěte (na rozdíl od dřívějška), ale číselný kód, který vám bude přidělen v kanceláři ŠJ.
  • Ve výjimečných případech je možno zaplatit stravné v hotovosti přímo v kanceláři školní jídelny.
    Ve všech případech je nutné zaplatit stravné dopředu nejpozději do 20. každého měsíce.

První platba proběhne v srpnu, a to nejpozději do 20. 8. a potom vždy do 20. v daném měsíci.

Pokud není zaplacena záloha, strávníky na následující měsíc automaticky nepřihlašujeme. V případě, že má strávník přeplatek, je třeba se telefonicky domluvit.

Noví strávníci si zároveň musí zakoupit kartu v ceně 115 Kč. Nepoškozený čip je možno vrátit a 115 Kč je jeho vlastníkovi vráceno. V případě ztráty je každý povinen tuto skutečnost nahlásit a koupit si čip nový. Ten, kdo čip zapomene, si musí v kanceláři školy vyzvednout náhradní stravenku nebo při vydávání jídla nahlásit, že ji nemá.
Na konci školního roku obdrží každý strávník vyúčtování a přeplatky mu budou vráceny na účet, eventuelně vyplaceny v hotovosti. Přeplatky je možné na požádání vrátit kdykoliv během školního roku.

Žáci, kteří se stravováním končí, nepoškozený čip vrací. Částku 115 Kč dostanou zpět, nejpozději však do šesti měsíců od ukončení docházky na naši školu. Poté bude čip vyřazen z evidence bez možnosti vrácení zálohy.

Zákonní zástupci souhlasí s používáním osobních údajů pouze pro účely školy dle platné legislativy EU - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).