Stravné - ceny a zálohy pro školní rok 2021/22

31.08.2021

Rozhodujícím pro zařazení do věkové kategorie je věk, který žák dosáhne v průběhu daného školního roku, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. První platba proběhne v srpnu, a to nejpozději do 20. 8., a potom vždy do 20. dne v měsíci.

Žádáme rodiče, aby si co nejdříve změnili své trvalé příkazy na stravné podle věku, a to tak, aby platby na září, prováděné v srpnu, byly již zvýšené. 

  • kategorie 7-10 let ................ 26,- záloha -  520,- Kč
  • kategorie 11-14 let ............... 28,- záloha -  560,- Kč
  • kategorie 15-18 let .............. 30,- záloha -  600,- Kč