Bezpečně na internetu

05.11.2019

V dnešní době snad neexistuje činnost, při které by nebylo nutné užívat internetovou síť. S rostoucím počtem uživatelů internetu a sociálních sítí, přibývá i počet trestných činů spojených právě s kyberprostorem. Mezi nejčastějšími jsou případy obtěžování, pronásledování, mravnostní delikty a samozřejmě i majetkové trestné činy. Abychom se nestali obětí některého z nich, je takřka nutností dodržování bezpečnostních pravidel!

Přednášky na toto téma realizuje Policie ČR. Hlavním cílem policistů je posílit vědomí o rizicích a nebezpečí na internetu. Besedy, které v měsíci listopadu na naší škole proběhnou, budou zaměřeny jednak na žáky 6. a 7. ročníků, jednak nabídneme obdobnou přednášku i pro širokou veřejnost. 

Předávání informací dětem proběhne formou interaktivních besed. Zde se žáci seznámí se základními pojmy a možnými správnými postupy a chováním na internetu. Pomocí prezentace a krátkých filmových spotů policisté nabádají jak rozpoznat rizikové chování a zvládnout obranu proti hrozbám z internetu.

V sérii preventivních přednášek budeme pokračovat i v dalším období, neboť si plně uvědomujeme, že právě děti patří v kyberprostoru k těm nejzranitelnějším. 

  • Termíny jednotlivých besed 

  • 19. listopadu 2019 - 3. a 4. vyučovací hodina - Třída 7. B
  • 19. listopadu 2019 - od 17 do 18 hodin - přednáška pro veřejnost (učebna fyziky)
  • 27. listopadu 2019 - 1. a 2. vyučovací hodina - Třída 7. A
  • 27. listopadu 2019 - 3. a 4. vyučovací hodina - Třída 6. A
  • 28. listopadu 2019 - 1. a 2. vyučovací hodina - Třída 6. B
  • 28. listopadu 2019 - 3. a 4. vyučovací hodina - Třída 6. C
  • 4. prosince 2019 - 1., 2. a 3. vyučovací hodina - Třídy 9. A, B, C - Přednáška na téma: Trestní odpovědnost mladistvých