Zápis do 1. tříd 2022/2023

Obecné informace

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 proběhne v termínech

 pátek 8. dubna 2022 od 14 do 17 hodin

      sobota 9. dubna 2022 od 9 do 11 hodin     

Zápis proběhne dle předpokladu za osobní účasti zákonných zástupců a dětí (v případě zhoršení epidemiologické situace bude řešeno jinak).


      Zarezervujte si termín zápisu v našem rezervačním systému.     

Klikněte na následující ikonu ZápisyOnline a vyplňte si svou rezervaci. 

Co je potřeba přinést k vlastnímu zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Kartičku pojištěnce dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rozhodnutí o odkladu z loňského roku, pokud byl odklad udělen ve školním roce 2021/2022
  • Přihláška do školní družiny (viz odkaz ke stažení dole), pokud máte zájem o zařazení Vašeho dítěte do školní družiny

V případě, že pro letošní rok žádáte o odklad školní docházky:

  • Žádost o odklad povinné školní docházky (viz odkaz ke stažení dole)
  • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky

Věk dítěte, které se musí zapsat k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023

  • dítě narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 
  • dítě, které v loňském roce získalo odklad povinné školní docházky

Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, ale je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. V tomto případě musí doložit zákonný zástupce vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC), že je dítě zralé k nástupu do školy.

Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, ale je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. V tomto případě musí doložit zákonný zástupce vyjádření Školského poradenského zařízení a vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte.