.

Jak se k nám dostanete

Kontaktujte nás

Prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře nám můžete zanechat vzkaz, který nám přijde do e-mailové schránky. Reagovat na vznesené dotazy se snažíme obratem, obvykle v daném pracovním týdnu.


Adresa

Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace

Telefon+420 518 321 387

Datová schránka: yazmmgg

Webwww.zsvancur.cz

E-mail: reditelstvi@zsvancur.cz

: 494 188 23

DIČ: CZ699001303 

REDIZO: 600115631

Zřizovatel: Město Hodonín

Právní forma: příspěvková organizace

Sledujte nás na sociálních sítích:

Facebook: @zsvancur

Instagram: zs_vancurova

LinkedIn: ZŠ Hodonín, Vančurova 2

Kontakty na vedení školy

Zde najdete přehled nejdůležitějších telefonních a e-mailových kontaktů na zaměstnance působící v širším vedení školy.

Mgr. Andrej Pavlíků

Ředitel školy

tel. +420 724 339 753 reditelstvi@zsvancur.cz

Mgr. Jaroslava Kurzová

Zástupkyně ředitele pro I. stupeň

tel. +420 518 321 387 kurzova@zsvancur.cz

Mgr. Marek Veselka

Zástupce ředitele pro II. stupeň

tel. +420 724 859 379

zastupce@zsvancur.cz

Ing. Simona Babcová

Ekonomka školy

tel. +420 518 321 387 mzdova@zsvancur.cz

Bronislava Indrová

Sekretariát

tel. +420 518 321 387 sekretariat@zsvancur.cz
Školní poradenské pracoviště

Mgr. Daniela Burianová

Vedoucí poradenského pracoviště a výchovný poradce

tel. +420 518 321 387 burianova@zsvancur.cz

Mgr. Dagmar Čejková

Preventista sociálně-patologických jevů

tel. +420 518 321 387 cejkova@zsvancur.cz

Mgr. Nelly Bajko

Speciální pedagog

tel. +420 518 321 387

specped@zsvancur.cz

Mgr. Václav Šašinka

Školní psycholog

tel. +420 702 239 255

 psycholog@zsvancur.cz

Ostatní vedoucí zaměstnanci

Blanka Piťová

Vedoucí školní jídelny

tel. +420 518 321 386 

strava@zsvancur.cz

Vladimíra Procházková

Vedoucí školní družiny

tel. +420 720 318 288 druzina@zsvancur.cz

RNDr. Jindřiška Frídlová

Koordinátor EVVO

tel. +420 518 321 387 

fridlova@zsvancur.cz

Mgr. Alena Straubová

Pověřenec GDPR

tel. +420 541 556 155 office@akstraubova.cz  

Smetanova 8, 602 00 Brno


Všechny naše pedagogické zaměstnance můžete kontaktovat prostřednictvím jednotného firemního e-mailu ve tvaru prijmeni@vancur.cz nebo telefonicky přes sekretariát na čísle  +420 518 321 387.