Poradenské pracoviště

Kariérový poradce

Mgr. Daniela Burianová a Mgr. Václav Šašinka

e-mail: burianova@zsvancur.cz

telefon: +518 321 387

Činnosti kariérového poradce:

  • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli
  • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům
  • organizaci setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky a jejich rodiči
  • individuální poradenství pro žáky a rodiče
  • komunikaci s informačním střediskem úřadu práce a středními školami, evidenci jejich nabídky pomoc při vyplňování přihlášek, 
  • zpracování výsledků přijímacího řízení na střední školy a jejich vyhodnocování
  • pomoc rodičům i žákům při odvolacím řízení 

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče dle předchozí domluvy. 

Pro domluvení schůzky můžete využít následující kontaktní formulář:

Tato pozice byla financována z prostředků EU - výzva č. 63 - Šablony II  - název projektu: Šablony II pro ZŠ Hodonín, Vančurova