ŠKOLNÍ JÍDELNA

Jídelníček 1.  - 9. října 2020

UPOZORŇUJEME ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, že jsme upravili dobu pro výdej obědů u nemocných žáků v první den jejich nemoci. Aktuálně je možné si jídlo vyzvednout od 10:45 do 11:15 hodin (stejně jako cizí strávníci). Děkujeme za respektování času výdeje!

Aktuální ceny obědů pro školní rok 2020/21 najdete zde...