ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna v době hlavních prázdnin nevaří. Těšíme se na vás opět v září! Krásné léto!