V pátek 4. 2. 2022 nevaříme, protože jsou pololetní prázdniny.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna s kuchyní při ZŠ Hodonín, Vančurova připravuje obědy pro dvě hodonínské základní školy - vlastní kmenovou a ZŠ Mírové náměstí. 

V současné době vaříme asi 900 obědů, z toho je 240 pro ZŠ Mírové náměstí, kam je jídlo denně dováženo. Zároveň připravujeme obědy asi pro 80 mimoškolních strávníků.

Jídelníček je sestavován podle požadavků tzv. spotřebního koše. Je sledována spotřeba jednotlivých skupin potravin (maso, ryby, luštěniny, brambory, zelenina, ovoce, mléko a mléčné výrobky, cukry a tuky), aby strava byla pestrá a vyvážená.

Aktuální jídelníček si můžete prohlédnout ZDE...

Pokyny k výběru z nabídky dvou jídel

Objednávat lze přes terminál umístěný v jídelně nebo přes internet alespoň 5 dní dopředu. Strávníci budou přihlášeni na následující měsíc jako obvykle po zaplacení a budou mít automaticky nastavený oběd č. 1. Budete-li chtít změnit oběd na č. 2 nebo se odhlásit, můžete použít internet nebo terminál. Na internetu máte možnost zkontrolovat stav vašeho stravovacího konta a pokud bude na kontě dostatek prostředků, můžete si sami stravu přihlásit (na týden dopředu). Pokud platba nepřijde, nebudete přihlášeni.

Alergeny v potravinách

Dnem 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli nebo strávníkovi informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití.

I naše školní jídelna má povinnost označit u každého jídla alergeny, které obsahuje. Jídelna je povinna pouze zveřejnit alergenní složku obsaženou v pokrmu, nebude však brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám. Není možné se věnovat při přípravě a výdeji jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, případným žádostem o tuto službu nebudeme bohužel moci vyhovět. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Mějte své obědy pod kontrolou. Zde si můžete objednat jídlo přímo na portálu www.strava.cz