Aktuálně realizované projekty

Jedlá zahrada ZŠ Hodonín, Vančurova

Registrační číslo projektu: čekáme na přidělení

Objednatel: Město Hodonín, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín

Celkový rozpočet projektu: 564.600,- Kč

Období realizace: 09/2020 - 08/2022 (realizace posunuta z důvodu epidemické situace)

Předmětem projektu je vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Hodonín, Vančurova za účelem podpory enviromentálního a přírodovědného vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou. Místem realizace projektu je pozemek přiléhající ke škole z jižní strany, který není aktuálně pro využíván. Přírodní zahrada umožní dětem a žákům osvojovat si zábavnou a zážitkovou formou poznatky týkající se živé i neživé přírody a její ochrany, pedagogickým pracovníkům zahrada poskytne kvalitní zázemí pro názornou výuku a pro zvyšování úrovně poskytovaného vzdělání.

Slavnostní otevření "Jedlé zahrady"

Dne 1. 6. 2021 ve 13. hodin dojde ke slavnostnímu otevření naší "Jedlé zahrady". Účast přislíbil i starosta města Hodonín, pan Libor Střecha. Vzhledem k epidemiologickým opatřením bude zahrada otevřena za účasti žáků školy, zaměstnanců a zástupců města, s vyloučením širší veřejnosti.

V případě nepříznivého počasí bude možno slavnostní otevření odložit.

V naší nové zahradě plánujeme další pěkné akce. Pokud to situace dovolí, za účasti všech našich příznivců a přátel. Přejeme naší zahradě, ať nám krásně roste a nikdo neničí to, co spoluvytváříme. Děkujeme.