Poradenské pracoviště

Informace o středních školách

Informace o jednotných přijímacích zkouškách na střední školy najdete rovněž na portálech společností SCIO a CERMAT • prezenční kurzy
 • Přijímačky nanečisto
 • online testy a videokurzy
 • tištěné sady testů a cvičebnic
 • Měsíční porce přípravyPRÁVNÍ PŘEDPISY

 • ​zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů


Podávání přihlášek na střední školy

1) Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole (potřebné informace: rodné číslo žáka; jméno zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; aktuální telefonní kontakt a email na zákonného zástupce, aktuální adresa). Přihlášku si doma zkontrolujte, doplňte podpis zákonného zástupce a žáka + datum podpisu.

2) Termín pro vytisknutí vyplněných formulářů přihlášek našich žáků na SŠ je do 22. 2. 2021, poté následují jarní prázdniny (nezapomeňte, že k jednotlivým přihláškám přikládáte ještě potvrzení od lékaře a další dokumenty dle kritérií jednotlivých škol, což Vám také nějaký čas zabere).

3) Přihlášky podávají uchazeči o studium sami k rukám ředitelů středních škol - osobně nebo poštou doporučeně (podací lístek uschovejte).

SLEDUJTE:

 • webové stránky Vámi vybraných škol (přípravné kurzy, přijímačky nanečisto, kritéria přijímacího řízení)
 • www.cermat.cz - informace k jednotné přijímací zkoušce, testy z minulých let
 • www.zkola.cz - informace k přijímacímu řízení (další kola přijímacího řízení)