Aktuální info ze školní jídelny

Info

Rozhodujícím pro zařazení do věkové kategorie je věk, který žák dosáhne v průběhu daného školního roku, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. První platba proběhne v srpnu, a to nejpozději do 20. 8., a potom vždy do 20. dne v měsíci.

V případě nepřítomnosti je povinností strávníka si oběd odhlásit. Za odhlášení stravy jsou zodpovědni rodiče. Pokud to již nemůžete provést přes internet nebo terminál, můžete se odhlásit do 7.00 ráno telefonicky (tel. 518 321 386 - záznamník) neboprostřednictvím e-mailu strava@zsvancur.cz.

Objednávejte přes terminál nebo web strava.cz (č. jídelny 4135), přihlašovací jméno zpravidla příjmení.jméno. Bližší informace v článku.