Aktuální info ze školní jídelny

Info

Rozhodujícím pro zařazení do věkové kategorie je věk, který žák dosáhne v průběhu daného školního roku, tj. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. První platba proběhne v srpnu, a to nejpozději do 20. 8., a potom vždy do 20. dne v měsíci.

Upozorňujeme rodiče žáků, že dne 1. září 2020 končí vyučování na 1. i 2. stupni v 8:45 hodin. Obědy se budou vydávat od 10:00 do 12:00 hodin. Chcete-li odhlásit svému dítěti oběd na tento den, učiňte tak co nejdříve. Děkujeme!

V případě nepřítomnosti je povinností strávníka si oběd odhlásit. Za odhlášení stravy jsou zodpovědni rodiče. Pokud to již nemůžete provést přes internet nebo terminál, můžete se odhlásit do 7.00 ráno telefonicky (tel. 518 321 386 - záznamník) neboprostřednictvím e-mailu strava@zsvancur.cz.