Pohled do historie...

Historie školy

Historie naší školy se začala psát v srpnu 1975, kdy byla zahájena výstavba budovy. Vyučování bylo zahájeno 1. září 1977. Jak bylo v té době běžné, za dokončenou se považovala budova, která by dnes byla označena za rozestavěnou.

Atmosféru otevření výmluvně dokládá fotografie. Členy prvního učitelského sboru čekal tvrdý začátek. Do školy nastoupili již začátkem srpna. Společně s rodiči budoucích žáků se podíleli na dokončovacích pracích. Všichni společně zde odpracovali více než 5 000 brigádnických hodin. Atmosféru tehdejší doby už nám přibližují jen pečlivě uchovávané fotografie. 


Do užívání bylo tehdy předáno 19 kmenových tříd, do nichž  nastoupilo 551 žáků. Školní jídelna s kuchyní, odborné učebny, školní družiny a tělocvičny byly uváděny do provozu postupně v průběhu celého školního roku 1977/78.

Z původních 19 kmenových tříd se škola postupně rozrostla až na dnešních 27.  Zvyšování počtu tříd padla za oběť většina odborných učeben a pracoven školní družiny. V jednom případě vznikla třída dokonce probouráním příčky mezi kabinety.
Konečně v roce 1996 schválily městské orgány tolik potřebnou rekonstrukci školy, jejímž cílem bylo zajistit dostatečné prostory pro výuku i volný čas dětí.
V první etapě byly vybudovány školní družiny pro 210 dětí a dva kluby s vybavením, mj. i pro keramický kroužek. V rámci druhé etapy, která byla ukončena v roce 1997, vznikly nové třídy a odborné učebny. Dvacáté výročí svého trvání oslavila už ZŠ Vančurova v nové podobě.

Škola však není tvořena jen vybavením, ale především lidmi - žáky, učiteli, provozními pracovníky, rodiči. Každý z nich zde v průběhu let zanechal kus své osobnosti.
Život už je takový, že lidé s nostalgií hledí na fotografie ukazující kus jejich mládí, zatímco jejich děti s lehkým despektem žasnou, jak "divné" to tehdy bylo. Zavzpomínejte si tedy nad našimi obrázky.