Školní družina

Provoz školní družiny: 

6:00 hod. - 7:45 hod

11:40 hod - 17:00 hod.

Od 15:00 hod. se oddělení slučují a žáci navštěvují zájmové kroužky školní družiny (zatím kvůli covidu zrušeno). 

Kontakt:

" Naše školní družina odpoledne začíná,

hrajeme a zpíváme si, vyrábíme hezké věci,

máme krásnou zahradu, zlepší nám to náladu.

Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima."


Nabízíme

  • Nadstandardně vybavené třídy pro ranní a odpolední činnost.
  • Možnost využívání prostor školy pro činnost ŠD - tělocvičny, gymnastický sál, cvičná kuchyňka, počítačová učebna, keramická dílna.
  • Přátelská atmosféra mezi žáky a vychovatelkami. Individuální přístup.
  • Sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně a na školním hřišti.
  • Spolupráci s odborníky z praxe.
  • Zájmové kroužky ( výtvarné, keramické, sportovní, dramatický) činnost bude zahájena po ukončení elektroinstalace ve školních družinách.
  • Společné akce.

Ke stažení :