Školní družina

Provoz školní družiny: 

6:00 hod. - 7:45 hod

11:40 hod - 17:00 hod.

Od 15:00 hod. se oddělení slučují a žáci navštěvují zájmové kroužky školní družiny. 

Od 28.2. 2022 zahájí činnost zájmové kroužky školní družiny. Aktuálně jsou volná místa v kroužcích sportovních a výtvarných. Do těchto kroužků se mohou přihlásit i děti, které nenavštěvují školní družinu. Kontakt:

" Naše školní družina odpoledne začíná,
hrajeme a zpíváme si, vyrábíme hezké věci,
máme krásnou zahradu, zlepší nám to náladu.
Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima."Nabízíme

  • Nadstandardně vybavené třídy pro ranní a odpolední činnost.
  • Možnost využívání prostor školy pro činnost ŠD - tělocvičny, gymnastický sál, cvičná kuchyňka, počítačová učebna, keramická dílna.
  • Přátelská atmosféra mezi žáky a vychovatelkami. Individuální přístup.
  • Sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně a na školním hřišti.
  • Spolupráci s odborníky z praxe.
  • Zájmové kroužky (výtvarné, keramické, sportovní, dramatické).
  • Společné akce.

Ke stažení :