Školní družina

Co děláme ve školní družině

Určitě nejdůležitější součástí pojmu škola je pro většinu dětí i představa místa, kde tráví čas spolu s kamarády. Po skončení vyučování se o jejich zábavu, poučení a bezpečnost starají zkušené vychovatelky v 7 odděleních školní družiny.

Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání dětí mladšího školního věku, tj. žáků 1. stupně základní školy. Není pokračováním školního vyučování a neplní jen funkci sociální. Dětem zabezpečuje odpočinek i rekreaci a nabízí jim zajímavé využití volného času v době před vyučováním a odpoledne po vyučování. Práce školní družiny se řídí specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času, což umožňuje vychovatelkám nejen citlivě a aktuálně reagovat na stavy, nálady i sociální potřeby dětí, ale také s dětmi plánovat a realizovat takové činnosti, které je zaujmou a pomohou naplňovat jejich potřebu úspěchu, kladného hodnocení i poznání. Školní družina se svým zájmovým vzděláváním podílí na výchově mladé generace, která má být přímá a otevřená, slušná a odpovědná, vzdělaná a vzdělávání chtivá, sebevědomá a rozhodná.

Paní vychovatelky připravují pro děti ve svých odděleních zejména tyto činnosti:

  • průběžné (četba z dětských knih a časopisů, stolní a společenské hry, aktivní pobyt venku, vycházky, didaktické hry, hry na počítači)
  • pravidelné (zpěv, tanec, kresba pastelkami, malba vodovými a temperovými barvami, malování na hedvábí, sklo, kamínky, práce s papírem, nůžkami a různými lepidly, práce s hlínou, moduritem, provázky, drátky, zbytky látek,...)
  • zájmové sportovní akce (míčové a pohybové hry, využití švihadel, koloběžek,...), které napomáhají přípravě na společné akce - turnaj v přehazované, florbalu, fotbalu aj.

Při uskutečňování všech těchto rozmanitých činností využívají vychovatelky se svými dětmi kromě areálu školní družiny a školního klubu i ostatní prostory ZŠ - tělocvičny, gymnastický sál, hudebnu, cvičnou kuchyňku. Nesmíme zapomenout ani na plně vybavenou keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a pecí. Připravují zde keramické dárky pro děti k zápisu, pro učitele ke Dni učitelů, ekojarmarku a jiným významným příležitostem.

Zde můžete nahlédnout do: Vzdělávacího plánu školní družiny (358 kB)


Fotografie z činnosti dětí v družině si můžete prohlédnout na stránce https://druzinahodonin.rajce.idnes.cz

Aktuální kroužky školní družiny

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme tyto zájmové kroužky. Přihlásit se na ně děti mohou prostřednictvím vyplněné přihlášky - stáhnout a vytisknout si ji můžete také z těchto stránek.

1. Sportovní kroužek (1. - 3. třída), vedoucí: J. Beštová

každé pondělí od 15.15 do 16:30 hodin, od 23. 9. 2019

200 Kč

2. Keramický kroužek (1. třída), vedoucí: J. Procházková

každé pondělí od 15:15 do 17:00 hodin, od 23. 9. 2019

500 Kč

3. Výtvarný kroužek (1. třída), vedoucí: G. Hubáčková

každé úterý od 15:15 do 17:00 hodin, od 24. 9. 2019

400 Kč

6. Keramický kroužek * (3. a 4. třída), vedoucí: S. Štukavcová

každé úterý od 15:15 do 17:00 hodin, od 24. 9. 2019

500 Kč

7. Sportovní hry (1. - 3. třída), vedoucí: G. Hubáčková

každou středu od 15:15 do 16:30 hodin, od 25. 9. 2019

200 Kč

8. Keramický kroužek * (2. třída), vedoucí: V. Procházková

každou středu od 15:15 do 17:00 hodin, od 25. 9. 2019

500 Kč

9. Výtvarné tvoření (2. a 3. třída), vedoucí: J. Procházková

každou středu od 15:15 do 17:00 hodin, od 25. 9. 2019

400 Kč

10. Dramatický kroužek (1. - 4. třída), vedoucí: S. Štukavcová

každý čtvrtek od 15:15 do 16:30 hodin, od 26. 9. 2019

300 Kč

11. Dovedné ruce (3. - 4. třída), vedoucí: J. Beštová

každý čtvrtek od 15:15 do 17:00 hodin, od 26. 9. 2019

400 Kč

*) Přednostně budou zařazeny děti, které již kroužek v loňském roce navštěvovaly.

Ve vytištěné přihlášce prosím označte číslo kroužku, o který má vaše dítě zájem. Každé dítě může být zařazeno nejvýše ve dvou kroužcích. Přihlášky odevzdejte paní vychovatelce nejpozději do 6. září 2019. 

Děti budou do kroužků zařazovány podle data přihlášení.

Přihlášku do jednotlivých kroužků naleznete zde: