.

Projekty, dotace, granty

Evropské dotace a granty jsou jednou z hlavních možností, jak posunout vzdělávání o stupeň výš. I pro naši školu jsou proto prioritou. Aktuálně jsme zapojeni hned do několika projektů, jejichž obsah si můžete na této stránce prostudovat.

Snažíme se využívat vyhlašovaných výzev různých ministerstev napříč všemi oblastmi chodu školy - některé projekty jsou tak zaměřeny na inkluzi, jiné na další vzdělávání pedagogů, na pomůcky, gramotnosti, enviromentální výchovu, obnovu počítačové sítě, vybavení odborných učeben apod. 

Díky celorepublikovým projektům Ovoce a mléko do škol se k dětem dostává již několik let pravidelně čerstvé ovoce a zelenina, mléčné výrobky.

Dříve realizované projekty

  • Šablony II pro ZŠ Hodonín Vančurova (MŠMT, výzva 63)
  • Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně (MŠMT)
  • Šablony I (MŠMT, výzva 22)
  • Rozvoj technických dovedností na ZŠ Hodonín (MŠMT, výzva 57)
  • Tablety do škol
  • Euronet 50/50 max (TOP- ENVI Tech Brno s.r.o.)