.

Data školního roku 2020/21

Zde najdete přehled nejdůležitějších termínů a pravidelných akcí. Škola si vyhrazuje právo termíny plánovaných akcí v případě mimořádných a neočekávaných důvodů změnit.

Zahájení školního roku

Žáci 1. ročníku - slavnostní přivítání na terase ŠD

úterý 1. září 2020

Adaptační kurz 6. tříd (na ZŠ)

Akce na stmelení třídního kolektivu 

pondělí 7. září (6. A) a 8. září (6. B a 6. C) 2020 

Podzimní prázdniny

Prázdniny navazují na středeční státní svátek

čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020

Informační schůzka pro zájemce o lyžařský kurz

V učebně fyziky od 15:30 do 16:00 hodin

úterý 10. listopadu 2020

Třídní schůzky II. stupeň

Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí šk. roku, od 16 hodin

úterý 10. listopadu 2020

Třídní schůzky I. stupeň

Každá třídní učitelka si stanoví termín v daném týdnu

úterý 10. - čtvrtek 12. listopadu 2020

Informační schůzka pro rodiče žáků IX. ročníku -  zrušena

pondělí 30. listopadu 2020

Vánoční prázdniny

Vyučování začne v pondělí 6. ledna

středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021

Talentové zkoušky na SŠ

Termín bude upřesněn

leden 2021

Ukončení prvního pololetí

Žákům bude rozdán výpis z vysvědčení za 1. pololetí

čtvrtek 28. ledna 2021

Pololetní prázdniny

Školní rok je v polovině, je čas si odpočinout :-)

pátek 29. ledna 2021

Lyžařský kurz žáků 7. ročníku - I. termín

zrušen

neděle 31. ledna - pátek 5. února 2021

Jarní prázdniny

okres Hodonín, Blansko, Břeclav, Brno-venkov, Vyškov, Znojmo...

22. - 28. února 2021

Lyžařský kurz žáků 7. ročníku - II. termín

zrušen

neděle 14. února - pátek 19. února 2021

Zápis do 1. tříd 

Pro školní rok 2021/2022

pátek 9. a sobota 10. dubna 2021

Velikonoční prázdniny

Do školy jdeme opět v úterý 6. dubna 2021

čtvrtek 1. dubna 2021

Třídní schůzky II. stupeň

Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí šk. roku

úterý 20. dubna 2021

Třídní schůzky I. stupeň

Každá třídní učitelka si stanoví svůj termín v daném týdnu

úterý 20. až čtvrtek 22. dubna 2021

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. tříd

Schůzka proběhne ve školní jídelně od 17 hodin ( v případě příznivé epidemiologické situace

zrušena


čtvrtek 29. dubna 2021

Přijímací zkoušky na SŠ 

Platí pro obory čtyřletého maturitního studia

3. až 4. května 2021

Přijímací zkoušky na ŠS 

Platí pro obory víceletých gymnázií

5. až 6. května 2021

Edukativně-stimulační setkání pro budoucí prvňáčky

cyklus setkání pro seznámení s prostředím školy, rozvoj základních dovedností potřebných k nástupu do 1. třídy, seznámení s třídní učitelkou (v případě příznivé epidemiologické situace)

zrušeny

květen 2021

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků


čtvrtek 27. května 2021 

v 16:00 hodin 

Ukončení školního roku 2020/2021

Rozdání vysvědčení za II. pololetí

středa 30. června 2021 

Hlavní prázdniny


čtvrtek 1. července - úterý 31. srpna 2021

Zahájení školního roku 2020/21


středa 1. září 2021