.

Aktuálně

Na jaře letošního roku začala rekonstrukce Vančurovy ulice jako pokračování dlouhodobého projektu revitalizace panelového sídliště Rudolfa Filipa. Nyní, po čtyřech měsících, se práce dostávají do své závěrečné fáze. Za pár dnů se ulice otevře veřejnosti i motoristům.

Naše základní škola přijme pedagoga na II. stupeň ZŠ s aprobací informační technologie / ICT koordinátor - práce na poloviční úvazek (11 hodin výuky týdně + péče o IT zařízení, síť, HW, SW, licence. Možnost zapojení do evropských projektů zaměřených na digitální vzdělání. Očekávaný nástup od 1. 9. 2019.

Jmenovací dekret nového ředitele ZŠ Vančurova dnes z rukou starosty města převzal Mgr. Andrej Pavlíků. Jako vítěz výběrového řízení, iniciovaného školskou radou, nastoupí do funkce ředitele od 1. srpna letošního roku. Mezi první úkoly nového ředitele bude patřit řešení podstavu a stabilizace učitelského sboru v souvislosti s přelivem žáků z prvního...

Od 1. 8. 2019 dochází na dvou základních školách v Hodoníně ke změně ředitelů. Ředitelkou ZŠ Mírové náměstí byla radou města dne 4. 6. 2019 jmenována Mgr. Alena Řeháková, ředitelem ZŠ Vančurova byl radou města dne 25. 6. 2019 jmenován Mgr. Andrej Pavlíků.