ZŠ Hodonín Vančurova podporuje gramotnosti

(ŠABLONY, výzva 22)

Je spolufinancován Evropskou unií.
R. č. projektu: 
Projekt je realizován od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a výuka cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů a sdílení zkušeností.