V současné době probíhá revitalizace ulic Sídlištní a Vančurova. Po dobu stavebních prací, které budou trvat až do letních prázdnin, nebude možný příjezd autem ke škole, vjezd do areálu školy ani parkování před školou. Prosíme všechny řidiče a rodiče o pochopení, ukázněnost a pozorné sledování dopravního značení. Součástí revitalizace ulice Vančurova je také výměna stávajícího asfaltového povrchu před školou a obnova zeleně. 


          větší náhled obrázku


 Pokyny k přístupu do školy:

  • Stavba byla uzavřena, ulice Vančurova ani křižovatka ulic Vančurova a Sídlištní nejsou průjezdné.
  • Příchod pěších do školy je z ulice Sídlištní řešen novým přechodem vedle kontejnerového stání na konci ulice Sídlištní.
  • Škola bude přístupná dvěma vchody - předním a zadním. Přední vchod navazuje na nově vytvořený přechod, nacházející se nedaleko původního přechodu.
  • Vzadu byla otevřena zadní „branka”, kterou mohou žáci využít ráno při příchodu do školy ze směru od lázní. Přes atrium tak mohou od 7.40 do 7.55 vstoupit do školní budovy přímo proti hlavnímu vchodu.
  • Pro odchod ze školy je možné použít přední i zadní vchod.
  • Pro strávníky bude v běžnou dobu otevřen pouze přední vchod do školy, který si mohou otevřít klasicky čipem.
  • Po dobu rekonstrukce křižovatky Vančurova a Sídlištní bude zásobování školní jídelny a technické služby využívat náhradní komunikaci podél železnice, varianta příjezdu zadem je vyloučena. Budou mít povolen průjezd částí křižovatky Sídlištní – Vančurova s výjimkou doby, po kterou bude tato křižovatka rekonstruována.
  • Příjezd zaměstnanců školy po náhradní komunikaci je vyloučen.

            větší náhled obrázku

 

            větší náhled obrázku

V případě dalších změn v souvislosti s probíhající stavbou vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.