Za Jméno a příjmení Funkce v ŠR
zřizovatele Marcela Hrbáčková - 5. C   
Ing. Libor Horniak - 3. C místopředseda
Mgr. Hana Matějková  
zaměstnance Mgr. Danuše Kubišová zapisovatelka 
PaedDr. Zuzana Letnická zapisovatelka 
Vladimíra Procházková zapisovatelka 
zákonné zástupce Mgr. Lenka Čechová - 1. B ověřovatelka zápisů
Mgr. Vladimír Šereš - 3.C   předseda
Lenka Weiszová - 2. B