Za   Jméno a příjmení   Funkce v ŠR
  zřizovatele   Marcela Hrbáčková   místopředseda
  Ing. Ivo Knápek, Ph.D.  
  Mgr. Hana Matějková  
  zaměstnance   Mgr. Daniela Burianová  
  PaedDr. Zuzana Letnická  
  Vladimíra Procházková  
  zákonné zástupce   Ing. Jaroslav Bešta   předseda
  Marie Suchánková  
  Dana Daněčková