Jistě jste zaznamenali, že na naší škole proběhla akce Peníze místo vršků. Akce byla započata 22. března a skončila v červnu. Za ty necelé 4 měsíce celá škola vybrala 2917 Kč. Z toho 2004 korun jsme předali Stacionáři Vlaštovka, 432 korun Stacionáři Toník a 481 korun Natálce Kuchyňkové, pro kterou se sbíraly i vršky.

Moc děkujeme za pomoc a podporu všech, kteří přispěli. Pamatujte, že ať jste přispěli třeba jen 10 korun, udělali jste dobrý skutek!

Viktorie Škrobáková          

Barevné týdny by se daly označit za tradici většiny škol. Zpravidla se konají se jednou za rok nebo za dva. Obvykle se klade důraz na barvu, ale my jsme to tento rok pojali jinak. Měli jsme:


Teplákové pondělí, Námořnické úterý, Černou středu, Kytičkový čtvrtek a Elegantní pátek


A jelikož se takovou akci sluší zvěčnit, navštívili jsme třídy na prvním stupni a fotili ty nejvydařenější obleky. V pondělí jsme byli ve 4.A, 3.B a 1.C. Námořníci nás přivítali ve 3.C, 1.A. a 1.B. Černo zavládlo ve 3.A, 2.A a 2.C, zatímco rozkvetlou louku jsme našli ve 2.A, 2.B a 4.B. Pátek byl den elegance a děti v 5.B, 5.A a 2 A. opět nezklamaly. I když byla naše akce nesoutěžní, zapojili se také žáci z 2. stupně, čehož si ceníme!

Školní parlament u nás ve škole funguje od roku 2010 pod vedením koordinátorky paní učitelky Mgr. Dagmar Čejkové.
V parlamentu je nás kolem 27 členů z 5.- 9.tříd a každý rok na začátku se uskuteční doplňovací volby. Volí se tajně a dobrovolně. Vždy to jsou 2-3 zástupci ze třídy.
Scházíme se 2x do měsíce ve dnu, kdy se domluvíme.

Pravidla

  • Když se člen nezúčastní zasedání 3x po sobě a neomluví se, bude vyřazen
  •  Každý člen by se měl na akcích podílet stejně.
  • Člen, který se nebude zapojovat do projektů a akcí, bude vyřazen

Činnost
Na našem parlamentu řešíme problémy ale i pořádáme různé akce, abychom zpříjemnili pobyt na škole. Na akcích se spolu vždy domlouváme.

4. A  David Havlíček
4. B  Markéta Čejková, Vendula Schenelová
4. C  Vojtěch Škrobák, Viktorie Klepáčová
4. D  Natálie Kovaříková
5. A  Veronika Létalová, Anna Hošková
5. B  Michaela Bártová, Jana Cichyová
5. C  Kryštof Ořeský, Natálie Viktorýnová