Škola místem radosti

Základní škola Hodonín, Vančurova 2 nabízí rodičům předškoláků přípravu na školní docházku ve stimulačních skupinách.

Mnozí rodiče se obávají vstupu svého dítěte do školy, a to z mnoha důvodů. Často se jim zdá, že jejich dítě je ještě málo připravené pro náročnou školní práci, neprojevuje dostatečný zájem, je příliš hravé a nesamostatné. Chtěli by mu nějak pomoci a usnadnit přechod z mateřské školy do první třídy

Naopak jsou rodiče, kteří nemají možnost srovnání svého dítěte s ostatními a pokládají ho za dostatečně připravené na školu. Často se pak stává, že se až v průběhu 1. pololetí ukáže, že žák školní docházku zvládá s obtížemi.

Nejen pro tyto rodiče a jejich děti, ale samozřejmě i pro všechny ostatní jsme připravili již několik let ověřený a vyzkoušený program edukativně stimulačních skupin. Jedná se o pět hodinových lekcí, které proběhnou po zápisu do 1. tříd od dubna do května. Do hodin bude s dítětem docházet i rodič. Výuku povedou zkušené a kvalifikované učitelky, třídní učitelky v budoucích 1. třídách, jež absolvovaly další vzdělávání pro tento typ výuky.