1. Za přítomnosti svého prvňáčka každý den zkontroluji  jeho školní tašku.

2. Každý den zkontroluji pouzdro a připravím pro něj ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.

3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.

4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků (schůzka se koná před začátkem školního roku ).

5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.

7. V klidu si denně popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.

8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.

9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.

10. I když jsem za své dítě zodpovědný v nejvyšší míře já, zvykám si na zcela samozřejmou spolupráci s pedagogy, kteří rovněž chtějí pro mé dítě to nejlepší. Počítám s konzultacemi, vzájemným předáváním informací po telefonu, mailem, popřípadě i s návštěvou ve škole.