Za fotografiích to vypadá jako něco úplně obyčejného. Pro děti a jejich rodiče je to však slavnostní okamžik, který otvírá nové cesty za obzor současného života. Přejeme jim, aby to byly cesty nejen úspěšné, ale i poučné a zábavné. Uděláme pro to maximum.