ČLÁNEK NENÍ AKTUALIZOVÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2018 - 2019 proběhne v pátek 6. dubna od 14.00 hodin do 17.00 hodin  a v sobotu 7. dubna  od 9.00 do 11.00 hodin.

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste rodný list žáka, průkaz pojištěnce žáka a občanský průkaz zákonného zástupce, případně dokumenty k odkladu školní docházky.

Spádový obvod pro naši školu:

Alešova, 12. dubna, Brandlova (sudá 68 - 102 a lichá 53 -141), Hodonínské cihelny, Horní Plesová, Jarní, Javorová, Jižní (31 - 41) , Jungmanova, Kaskády, Kateřinská, Kollárova, Konečná Levandulová, Lidická, Luční, Lužní, Mánesova, Měšťanská (134, 136, 138, 142), Myslivečkova, Na výhoně, Nemocnice, Nerudova, Okružní, Pánov, Pánovská, Partyzánská, Perunská, Purkyňova, Rozmarýnová, Sacharovova, (21 a výše), Sídlištní, Slunečná (lichá), Smetanova, Šumná, Švabinského, Tylova, U hliníku, U přejezdu, Vančurova, Vřesová, Wolkerova, Zahradní, Zámečnická, Závodní, Žižkova (15 a výše).

Přijati budou všichni žáci, kteří mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Za fotografiích to vypadá jako něco úplně obyčejného. Pro děti a jejich rodiče je to však slavnostní okamžik, který otvírá nové cesty za obzor současného života. Přejeme jim, aby to byly cesty nejen úspěšné, ale i poučné a zábavné. Uděláme pro to maximum.

 

 

Škola místem radosti

Základní škola Hodonín, Vančurova 2 nabízí rodičům předškoláků přípravu na školní docházku ve stimulačních skupinách.

Mnozí rodiče se obávají vstupu svého dítěte do školy, a to z mnoha důvodů. Často se jim zdá, že jejich dítě je ještě málo připravené pro náročnou školní práci, neprojevuje dostatečný zájem, je příliš hravé a nesamostatné. Chtěli by mu nějak pomoci a usnadnit přechod z mateřské školy do první třídy

Naopak jsou rodiče, kteří nemají možnost srovnání svého dítěte s ostatními a pokládají ho za dostatečně připravené na školu. Často se pak stává, že se až v průběhu 1. pololetí ukáže, že žák školní docházku zvládá s obtížemi.

Nejen pro tyto rodiče a jejich děti, ale samozřejmě i pro všechny ostatní jsme připravili již několik let ověřený a vyzkoušený program edukativně stimulačních skupin. Jedná se o pět hodinových lekcí, které proběhnou po zápisu do 1. tříd od dubna do května. Do hodin bude s dítětem docházet i rodič. Výuku povedou zkušené a kvalifikované učitelky, třídní učitelky v budoucích 1. třídách, jež absolvovaly další vzdělávání pro tento typ výuky.

 

 1. Znám svoje jméno a příjmení a vím, jak se jmenují rodiče.

 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce mašličku.

 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

1. Za přítomnosti svého prvňáčka každý den zkontroluji  jeho školní tašku.

2. Každý den zkontroluji pouzdro a připravím pro něj ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.

3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.