Projekt Ekoškola je mezinárodní projekt, který spojuje environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci a k ochraně a zlepšování životního prostředí v jejím okolí.

V letošním školním roce pokračuje naše škola v účasti na tomto projektu. Tento mezinárodní projekt probíhá v 38 zemích světa a účastní se ho přes 15 000 škol. Letos chceme prohloubit plán aktivit, jehož cílem je ekologizovat provoz školy ve čtyřech oblastech - energie, voda, odpady, vnější a vnitřní prostředí školy. Současně bychom chtěli odstranit nedostatky, které byly na škole během auditu zjištěny, a pokusit se znovu o získání mezinárodně uznávaného titulu a loga Ekoškola. Národním koordinátorem projektu Ekoškola je sdružení Tereza, metodicky nám při realizaci projektu pomáhá školské zařízení pro environmentální výchovu Lipka v Brně. Projekt nám pomohl k sestavení školního vzdělávacího programu a k zařazení enviromentální výchovy jako průřezového tématu do vzdělávacího procesu. Díky projektu mohou naši žáci celý školní rok plnit úkoly a zábavnou formou rozvíjet své praktické znalosti a dovednosti. Zvýšila se i spolupráce učitelů na škole.

Své ohleduplné chování k okolí a přírodě shrnuli žáci školy v bodech Ekokodexu (ekologické desatero), které se žáky graficky zpracovala na 1. stupni paní učitelka Letnická a na druhém stupni pan učitel Krištof.