Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. K hlavním cílům pracoviště patří iniciace aktivit vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Od září letošního školního roku se školní pedagogické pracoviště díky zapojení naší školy do projektu OPVVV v rámci výzvy 22 rozrostlo o školního speciálního pedagoga.

Školní metodik prevence: Mgr. Danuše Kubišová

  • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

Konzultační hodiny:

po 9:00-10:00, 14:00-15:00út  9:00-10:00, 14:00-15:00

út  9:00-10:00, 14:00-15:00

čt 11:00-12:30

pá 10:00-11:00

po předchozí domluvě


Telefon: 518 321 387
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní psycholog: Mgr. Klára Musilová

  • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
  • individuální pomoc žákům při řešení problémů
  • práce s třídními kolektivy
  • konzultace s učiteli, asistenty pedagoga aj.

Konzultační hodiny:
po 14:00-16:00
út 14:00 - 15:00
po předchozí domluvě


Telefon: 606 831 089
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní speciální pedagog: Mgr. Naděžda Vašková

  • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)
  • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka
  • individuální skupinová reedukace

Konzultační hodiny:
st 7:00 - 9:00

Telefon: 518 321 387, 727 838 607
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.