Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. K hlavním cílům pracoviště patří iniciace aktivit vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Od září letošního školního roku se školní poradenské pracoviště díky zapojení naší školy do projektu OPVVV v rámci výzvy 22 rozrostlo o školního speciálního pedagoga.

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Daniela Burianová

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

Konzultační hodiny:
po 14:00-16:00

Telefon: 518 321 387
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní metodik prevence: Mgr. Danuše Kubišová

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

Konzultační hodiny:

po 9:00-10:00, 14:00-15:00út  9:00-10:00, 14:00-15:00

út  9:00-10:00, 14:00-15:00

čt 11:00-12:30

pá 10:00-11:00

po předchozí domluvě


Telefon: 518 321 387
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní psycholog: Mgr. Jana Juříková

 • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
 • individuální pomoc žákům při řešení problémů
 • práce s třídními kolektivy
 • konzultace s učiteli, asistenty pedagoga aj.

Konzultační hodiny:

Pondělí 7.30 – 13.00 13.00 - 16.00 domluvené konzultace
Úterý 7.30 – 14.30  
Středa 7.30 – 13.00  13.00 - 14.30 domluvené konzultace
Čtvrtek 7.30 – 12.00   
Pátek 7.30 – 12.00  


Rodiče mne mohou kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Popř. telefon 518 321 387 a budou přepojeni, nebo 702 239 255.

Všechny schůzky je nutné domluvit si předem , protože budu pracovat i ve třídách a případný žádaný termín už může být obsazen.

Těším se na dobrou vzájemnou spolupráci.

Školní speciální pedagog: Mgr. Naděžda Vašková

 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)
 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka
 • individuální skupinová reedukace

Telefon: 518 321 387, 727 838 607
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.