Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku
  • vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy (ZŠ), popř. ze 4.a 5. ročníku ZŠ, pokud se uchazeč hlásí do šestiletého, popř. osmiletého gymnázia
  • lékařský posudek, pokud je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání
  • doporučení ŠPZ (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami)

Konzultační hodiny paní učitelky Burianové, výchové poradkyně, jsou pondělí od 14 do 16 hodin.