Jarní měsíce se v základním školství tradičně nesou ve znamení okresních kol olympiád z jednotlivých předmětů. Naše škola na tato odborná zápolení pravidelně vysílá své žáky, kteří se vždy umisťují mezi těmi nejlepšími. Ani letošní školní rok není v tomto ohledu výjimkou. Každé účasti v okresním kole však předchází kolo školní a také poctivá příprava žáků.

Již od poloviny prosince se začalo pět žáků třídy 9. B pod vedením paní učitelky Frídlové připravovat v rámci zájmového útvaru na chemickou olympiádu. Tato soutěž se skládá ze tří částí - teoretické, praktické a testu školního kola. Nejvíce se obvykle líbí část praktická, ve které žáci letos prováděli např. důkaz bílkovin biuretovou reakcí a redukční vlastnosti glukózy Fehlingovým činidlem

Výsledky školního kola:

1. místo Jan Zemánek (144,5 bodu)
2. místo Klára Pohlová (125,0 bodů)
3. místo Filip Machů (124,5 bodu)

Největším úspěchem je vychovat řádného člověka. Přesto máme ambice dopadnout lépe a naši žáci se každoročně účastní mnoha soutěží a olympiád.

Pro žáky 5. a 8. tříd pravidelně organizujeme školní kolo Pythagoriády, vítězové pak reprezentují školu v okresním kole. Od školního roku 1999/2000 žáci 4. - 9. ročníku řeší mezinárodní soutěž Matematický klokan. Každý rok přicházíme o nejlepší páťáky, kteří odcházejí na osmileté gymnázium, a nejsme ani sportovní škola. Proto si výsledků našich žáků opravdu ceníme. Máme radost, pokud jim můžeme pomoci rozvinout jejich talent a vytvoříme spolu solidní základ pro další studium.

Mezi vítěze olympiád se ve školním roce 2014/15 zařadili tito naši žáci:

Samuel Bílek z 9. B zvítězil v okresním kole soutěže v anglickém jazyce, v kategorii II.A. V krajském kole se umístil na 5. místě.

Jan Jaroněk z 5. A se v okresním kole matematické olympiády v kategorii Z5 umístil na sdíleném 1. místě.

Jan Zemánek, žák 8. B zvítězil v okresním kole matematické olympiády, v kategorii Z8 a také v Pythagoriádě 8. ročníku.

Alena Zemánková se v kategorii Z6 matematické olympiády umístila na 3. - 4. místě a v Pythagoriádě na 5. místě.

Blahopřejeme a děkujeme za pilnou práci při přípravě.

Ve školním roce 2013/14 se naši žáci prosadili ve vědomostních, uměleckých i sportovních soutěžích. Mezi úspěšné řešitele matematických soutěží v loňském školním roce patřili David Lorenc (5. B), Jan Zemánek (7. B) a Jakub Suchánek (5. A). David obsadil 1. místo v okresním kole matematické olympiády ve své kategorii, Honza 2. - 3. místo v téže soutěži sedmých tříd a Jakub 3. -5. místo.

Velmi dobrých výsledků jsme dosáhli i ve fyzikální, chemické a přírodopisné olympiádě (Dominik Palán, Ondřej Fuček, Šárka Bobotová, Ondřej Hrabal a opět Jan Zemánek). Naši žáci soutěžili i v jazykových soutěžích. Oliver-George Salmon se umístil na velmi pěkném 7. místě soutěže v anglickém jazyce.

Ani sportovně nadaní žáci nezůstali pozadu. Již tradičně výborných výsledků dosáhli hoši 8. a 9. tříd v malém florbalu (2. místo v okresním kole). Chlapci 1. - 3. tříd obsadili stejnou příčku ve fotbalu (MacDonalds Cup). Ve škole máme i výborné plavce - žáci třetího ročníku zvítězili  v okresním kole soutěže v plavání. Martin Pavlík plaval volným způsobem, Pavel Dostál a Sabina Taiblová stylem znak. 

 

Ve dnech 15. a 16  května proběhla na Základní škole U Červených domků okresní kola Pythagoriády.

V kategorii žáků 5. tříd skončil na vynikajícím 2. místě žák třídy 5. B Ondřej Suchánek, když obstál v konkurenci téměř čtyřiceti účastníků.

Skvělou stříbrnou příčku vybojoval také žák 6. A Leon Pařízek a ukázal tak, že není jenom skvělý baseballista, ale i matematik. Úspěšné zápolení našich žáků korunovala krásným 3. místem Alena Zemánková ze třídy 8. B.

Všem žákům, kteří nás těmito výbornými výkony vzorně reprezentovali na okresní úrovni, srdečně blahopřejeme a do dalších let jim přejeme hodně zábavy a úspěchů s matematikou.