Ve školním roce 2015 / 2016 pokračujeme výukou podle vlastního vzdělávacího programu Škola pohody.

Z cizích jazyků se naši žáci povinně učí od 3. ročníku anglický jazyk, od 7. ročníku začíná pro všechny výuka dalšího cizího jazyka - nabízíme ruský nebo německý jazyk. Výuka angličtiny je vždy jednou za měsíc zpestřena výukou s rodilým mluvčím. Žáci se postupně adaptují na neznámý přízvuk a rychlé tempo řeči. Ztrácí obavu z kontaktu s cizincem.