Jak je tomu dobrým zvykem, i tento rok na začátku září, žáci 6. třídy ZŠ Vančurova vyrazili na již tradiční adaptační pobyt. Tento školní rok se na adaptační pobyt vydala třída 6. B. Do malebných luhů a hájů Haluzické hájenky u Koryčan zavítalo 21 žáků, školní psycholožka a třídní učitelka Mgr. Stanislava Veverková. Ty se snažily vytvořit s dětmi dobré klima třídy a celého pobytu. Velké dobrodružství začalo již u školy, kde žáci nastoupili do autobusu a vydali se vstříc neznámu a novým začátkům.

Ve školním roce 2015 / 2016 pokračujeme výukou podle vlastního vzdělávacího programu Škola pohody.

Z cizích jazyků se naši žáci povinně učí od 3. ročníku anglický jazyk, od 7. ročníku začíná pro všechny výuka dalšího cizího jazyka - nabízíme ruský nebo německý jazyk. Výuka angličtiny je vždy jednou za měsíc zpestřena výukou s rodilým mluvčím. Žáci se postupně adaptují na neznámý přízvuk a rychlé tempo řeči. Ztrácí obavu z kontaktu s cizincem.