Blended learning je metoda výuky cizího jazyka, která kombinuje osobní účast na výuce se samostudiem a podporou vzdělávání pomocí elektronických kanálů. Žáci 6. a 8. ročníku naší školy se zúčastnili tohoto typu kurzu v rámci Výzvy č. 57 OP VK. Učili se slovíčka, vypracovávali gramatická cvičení, věnovali se poslechu a nahrávali své pokusy o správnou výslovnost. Systém pak analyzoval výsledky studia každého studenta jednotlivě a v případě potíží navrhoval cvičení, ke kterým bylo nutno se vrátit.

Výukový program byl na vyšších úrovních znalostí uvolněn i pro učitele. Žáci budou moci program využívat až do konce školního roku.