Ve školním roce 2013/14 se naši žáci prosadili ve vědomostních, uměleckých i sportovních soutěžích. Mezi úspěšné řešitele matematických soutěží v loňském školním roce patřili David Lorenc (5. B), Jan Zemánek (7. B) a Jakub Suchánek (5. A). David obsadil 1. místo v okresním kole matematické olympiády ve své kategorii, Honza 2. - 3. místo v téže soutěži sedmých tříd a Jakub 3. -5. místo.

Velmi dobrých výsledků jsme dosáhli i ve fyzikální, chemické a přírodopisné olympiádě (Dominik Palán, Ondřej Fuček, Šárka Bobotová, Ondřej Hrabal a opět Jan Zemánek). Naši žáci soutěžili i v jazykových soutěžích. Oliver-George Salmon se umístil na velmi pěkném 7. místě soutěže v anglickém jazyce.

Ani sportovně nadaní žáci nezůstali pozadu. Již tradičně výborných výsledků dosáhli hoši 8. a 9. tříd v malém florbalu (2. místo v okresním kole). Chlapci 1. - 3. tříd obsadili stejnou příčku ve fotbalu (MacDonalds Cup). Ve škole máme i výborné plavce - žáci třetího ročníku zvítězili  v okresním kole soutěže v plavání. Martin Pavlík plaval volným způsobem, Pavel Dostál a Sabina Taiblová stylem znak.