Největším úspěchem je vychovat řádného člověka. Přesto máme ambice dopadnout lépe a naši žáci se každoročně účastní mnoha soutěží a olympiád.

Pro žáky 5. a 8. tříd pravidelně organizujeme školní kolo Pythagoriády, vítězové pak reprezentují školu v okresním kole. Od školního roku 1999/2000 žáci 4. - 9. ročníku řeší mezinárodní soutěž Matematický klokan. Každý rok přicházíme o nejlepší páťáky, kteří odcházejí na osmileté gymnázium, a nejsme ani sportovní škola. Proto si výsledků našich žáků opravdu ceníme. Máme radost, pokud jim můžeme pomoci rozvinout jejich talent a vytvoříme spolu solidní základ pro další studium.

Mezi vítěze olympiád se ve školním roce 2014/15 zařadili tito naši žáci:

Samuel Bílek z 9. B zvítězil v okresním kole soutěže v anglickém jazyce, v kategorii II.A. V krajském kole se umístil na 5. místě.

Jan Jaroněk z 5. A se v okresním kole matematické olympiády v kategorii Z5 umístil na sdíleném 1. místě.

Jan Zemánek, žák 8. B zvítězil v okresním kole matematické olympiády, v kategorii Z8 a také v Pythagoriádě 8. ročníku.

Alena Zemánková se v kategorii Z6 matematické olympiády umístila na 3. - 4. místě a v Pythagoriádě na 5. místě.

Blahopřejeme a děkujeme za pilnou práci při přípravě.

V okresních kolech sportovních soutěží jsme si vedli takto:

1. místo – basketbal H-3
1. místo – bowling HD-3
2. místo – bowling HD-4
2. místo – stolní tenis neregistrovaných D-3
2. místo – stolní tenis neregistrovaných H-4
3. místo – přespolní běh D-3
4. místo – stolní tenis neregistrovaných D-4
Naše škola se v bodování výsledků sportovních soutěží umístila na 9. místě v okrese Hodonín.
Soutěží se zúčastnilo celkem 36 škol.

Blahopřejeme žákům, kteří zvítězili. Vysoce si ceníme výsledků těch, kteří se zúčastnili a překonali svoje možnosti, i když se do tohoto článku nedostali.