Jarní měsíce se v základním školství tradičně nesou ve znamení okresních kol olympiád z jednotlivých předmětů. Naše škola na tato odborná zápolení pravidelně vysílá své žáky, kteří se vždy umisťují mezi těmi nejlepšími. Ani letošní školní rok není v tomto ohledu výjimkou. Každé účasti v okresním kole však předchází kolo školní a také poctivá příprava žáků.

Již od poloviny prosince se začalo pět žáků třídy 9. B pod vedením paní učitelky Frídlové připravovat v rámci zájmového útvaru na chemickou olympiádu. Tato soutěž se skládá ze tří částí - teoretické, praktické a testu školního kola. Nejvíce se obvykle líbí část praktická, ve které žáci letos prováděli např. důkaz bílkovin biuretovou reakcí a redukční vlastnosti glukózy Fehlingovým činidlem

Výsledky školního kola:

1. místo Jan Zemánek (144,5 bodu)
2. místo Klára Pohlová (125,0 bodů)
3. místo Filip Machů (124,5 bodu)

Honza Zemánek díky svému umístění postoupil do okresního kola, které se konalo 8. března na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici. V náročné soutěži, které se účastní i gymnazisté, již mají více hodin chemie, se prosadil a skončil na krásném 6. místě.

Ještě úspěšněji si Honza počínal v okresním kole soutěže Přírodovědný klokan, kde získal 104 bodů a skončil v kategorii KADET na skvělém 2. místě! Bezprostředně za ním se ve velké konkurenci umístila naše žákyně Petra Hubíková ze třídy 9. B (99 b.).Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!