Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. K hlavním cílům pracoviště patří iniciace aktivit vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Od září letošního školního roku se školní pedagogické pracoviště díky zapojení naší školy do projektu OPVVV v rámci výzvy 22 rozrostlo o školního speciálního pedagoga.

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Daniela Burianová

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

Konzultační hodiny:
po 14:00-16:00

Telefon: 518 321 387
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní metodik prevence: Mgr. Danuše Kubišová

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

Konzultační hodiny:

po 9:00-10:00, 14:00-15:00út  9:00-10:00, 14:00-15:00

út  9:00-10:00, 14:00-15:00

čt 11:00-12:30

pá 10:00-11:00

po předchozí domluvě


Telefon: 518 321 387
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní psycholog: Mgr. Klára Musilová

 • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
 • individuální pomoc žákům při řešení problémů
 • práce s třídními kolektivy
 • konzultace s učiteli, asistenty pedagoga aj.

Konzultační hodiny:
po 14:00-16:00
út 14:00 - 15:00
po předchozí domluvě


Telefon: 606 831 089
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení rodiče a milí žáci,

Jmenuji se Klára Musilová a od září 2016 působím na ZŠ Vančurova v Hodoníně jako školní psycholožka. Na toto místo přicházím za kolegyni Mgr. Lucii Vanáčovou. Ráda bych Vás touto cestou oslovila, představila se nabídla své služby.

S čím může školní psycholog Vašim dětem a případně i Vám pomoci?
Práce školního psychologa je velmi různorodá. Školní psycholog se věnuje vztahové i osobní problematice, napomáhá při potížích s učením u dětí, s konflikty mezi žáky, dále pracuje na adaptaci nově příchozích žáků, zabývá se i problematikou a prací s třídními kolektivy aj. Současně může být nápomocný Vašim dětem při řešení problémů a trápení. Nabízí pohled sebe, jako nezúčastněné osoby, která dává prostor dětem i jejich rodičům promluvit si o věcech a podívat se na ně z různých úhlů pohledu. Podporuje tím děti i rodiče v hledání nových cest pro ně dříve neznámých nebo opomíjených. Školní psycholog nepracuje pouze s žáky, ale i s jejich rodiči, učiteli a dalšími podpůrnými institucemi. To mu umožňuje pohlédnout na problém v širším kontextu a díky tomu včasně a rychle zachytit potíže žáka.

Někdy je obtížné udělat první krok, protože někdy ten první krok může být ten nejtěžší, ale zároveň s sebou přináší nový začátek. Nabízím Vám i Vašemu dítěti možnost obrátit se na mě a kontaktovat mě.

A kde a kdy mě najdete?

Ve 2. patře - ředitelství školy. Obrátit se na mě můžete osobně v konzultačních hodinách každé pondělí a úterý + liché pátky, konzultaci je možné také sjednat e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle 606 831 089.

 

 Pondělí  7.00-16.00  
 Úterý  7.00-15.00  
 Pátek (lichý týden)  7.00-12.00  

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Naděžda Vašková

 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)
 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka
 • individuální skupinová reedukace

Konzultační hodiny:
st 7:00 - 9:00

Telefon: 518 321 387, 727 838 607
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.