V prvním dubnovém týdnu se naše škola zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Akci organizoval žákovský parlament, ale zapojily se i děti z družiny od paní vychovatelky Marušky a Světlany, pan místostarosta Ambrozek a dokonce i několik rodičů. Kluci se dokonce vydali i za hranice školy a uklidili jsme okolí knihovny a školky.